КМІС: в акціях протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України

З 1 по 30 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2034  респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, у грудні 2018 року в акціях  протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року, ідорівнює 44% у 2018. У той же час, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту дорівнювала 53% у 2017 році, у 2018 році – 49%.

Найбільша кількість людей, як і раніше, готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

Від 3% до 4% респондентів зазначали, що готові взяти участь у таких акціях, як бойкот, несанкціоновані мітинги і демонстрації, загроза страйком, страйк, пікетування державних установ.      

Коментар. Питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним.  Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу.  Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями.

Графік 1. готовність-українців-до-акцій-протесту

Графік 2.

готовність-українців-до-акцій-протесту
За регіонами:
  • Рівеньготовності до участі в акціях протесту в цілому не сильно відрізняється між регіонами.
  • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, то мешканці Західного та Центрального регіонів значно менше, ніж Східного та Південного, готові брати участь у виборчій кампанії та збирати підписи під колективними відозвами. Разом з тим, на Заході та в Центрі країни частішою є готовність бойкотувати і загрожувати страйком, аніж на Сході та Півдні. Мешканці Західного регіону частіше, ніж інші, готові брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях та пікетуванні державних установ.

За статтю:

  • Загалом рівеньготовності до участі в акціях протесту серед чоловіків і жінок не має значної різниці. Разом з тим, за окремими видами акцій протесту присутня слабка різниця. Так, є підстави вважати, що чоловіки частіше, ніж жінки готові бойкотувати, брати участь у страйках, захоплювати будівлі (5,4%, 4,6%, 1,3% чоловіків і 2,8%, 2,3%, 0,3% жінок).

За типом населеного пункту (місто-село):

  • ·       Достатніх підстав для виявлення статистично значущої різниці між містом та селом у цьому дослідженні не спостерігається.

За рівнем освіти:

  • Спостерігається закономірність : чим вищий рівень освіти, тим вищий рівень готовності до участі в акціях протесту (від 37% серед респондентів з неповною середньою освітою до 47% серед респондентів з вищою освітою).
  • Щодо окремих видів акцій протесту, то респонденти з вищою та середньою спеціальною освітою більше готові долучитись до збору підписів під відозвами порівняно з респондентами з неповною середньою освітою. Так, до збору підписів готові долучитись 16,8% респондентів з вищою освітою та 17,3% з середньою спеціальною, а серед респондентів із неповною середньою освітою ця частка становить 10,8%. Схожою є ситуація у більшості видів протесту, окрім участі у страйках, щодо яких рівень готовності серед респондентів з неповною середньою освітою є доволі високим (4,8%), відносно інших опитаних, насамперед, із повною середньою освітою (1,2%).

За віком:

  • Основна вікова відмінність полягає в тому, що люди старше 70 років рідше готові брати участь в акціях протесту. Так, 59% респондентів 70 років і старше зазначили, що не готові до участі в акціях протесту. Якщо серед найстаршої вікової групи 7% готові взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях, то серед інших вікових груп цей показник складає від 9% до 15%.
  • Разом з тим, не слід стверджувати, що готовність брати участь в акціях протесту лінійно залежна від віку. Зокрема, такий вид активності, як збір підписів під колективними відозвами, є більш поширений серед людей віком 40-49 років, аніж серед 20-29-річних (18,2% проти12,8%).
  • Санкціоновані та несанкціоновані мітинги і демонстрації та пікетування державних установ є більш поширеними серед наймолодшої категорії 18-29 років, аніж серед людей найстарших поколінь.

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді.

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ

Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ 14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

Додаток 2. Таблиці

В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. Упорядковано за зменшенням відсотків у 2018 році

Гру.18 Гру.14
Участь у виборчій кампанії 32,0% 29,0%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 16,2% 16,5%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 11,1% 15,8%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,0% 2,6%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,8% 3,0%
Загроза страйком 3,7% 2,3%
Участь у страйках 3,3% 5,8%
Пікетування державних установ 2,5% 4,0%
Голодування протесту 0,9% 0,9%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,8% 1,2%
Захоплення будівель 0,7% 0,7%
Інше 0,1% 0,4%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 49,2% 48,8%
ВАЖКО СКАЗАТИ 5,9% 7,9%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8% Не було
Динаміка готовності брати участь в акціях протесту
Лютий 2009 41%
Липень 2009 43%
Грудень 2009 41%
Травень 2010 40%
Жовтень 2010 39%
Березень 2011 38%
Серпень 2011 37%
Січень 2012 36%
Червень 2012 35%
Листопад 2012 34%
Квітень 2013 34%
Вересень 2013 37%
Лютий 2014 42%
Липень 2014 42%
Грудень 2014 43%
Лютий 2015 43%
Липень 2015 44%
Грудень 2016 49%
Липень 2017 47%
Грудень 2017 40%
Грудень 2018 44%

За регіонами:

2018 Західний Центральний Південний Східний
Участь у виборчій кампанії 27,0% 28,9% 37,7% 39,3%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 13,5% 11,4% 21,4% 24,7%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 16,8% 10,7% 5,6% 10,9%
Загроза страйком 5,4% 5,5% 0,9% 0,7%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5,2% 4,8% 1,1% 4,5%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6,8% 4,0% 1,1% 1,9%
Участь у страйках 7,0% 1,7% 1,5% 3,7%
Голодування протесту 1,3% 1,5% 0,0% 0,0%
Пікетування державних установ 6,0% 1,2% 1,0% 1,3%
Захоплення будівель 1,3% 0,7% 0,4% 0,5%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 2,0% 0,6% 0,0% 0,5%
Інше 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 48,4% 49,3% 50,8% 47,8%
ВАЖКО СКАЗАТИ 9,7% 5,4% 3,0% 5,3%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,4% 0,8% 0,5% 0,0%

За статтю:

2018 Чоловіки Жінки
Участь у виборчій кампанії 30,9% 32,8%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 14,9% 17,3%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 12,2% 10,2%
Загроза страйком 4,7% 2,9%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5,4% 2,8%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,7% 3,0%
Участь у страйках 4,6% 2,3%
Голодування протесту 1,3% 0,5%
Пікетування державних установ 3,1% 1,9%
Захоплення будівель 1,3% 0,3%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,3% 0,5%
Інше 0,1% 0,0%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 46,0% 52,0%
ВАЖКО СКАЗАТИ 8,3% 4,0%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,1% 0,5%

За типом населеного пункту (місто-село):

2018 Міське населення Сільське населення
Участь у виборчій кампанії 32,3% 31,2%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,3% 14,0%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 11,2% 10,8%
Загроза страйком 3,9% 3,4%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,3% 3,2%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,0% 3,4%
Участь у страйках 3,1% 3,8%
Голодування протесту 0,9% 0,8%
Пікетування державних установ 2,8% 1,9%
Захоплення будівель 1,0% 0,3%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,9% 0,6%
Інше 0,1% 0,0%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 47,6% 52,5%
ВАЖКО СКАЗАТИ 6,2% 5,3%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8% 0,7%

За рівнем освіти:

2018 Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Участь у виборчій кампанії 26,0% 33,7% 32,0% 31,7%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 10,8% 13,2% 17,3% 16,8%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 5,9% 5,4% 11,2% 14,4%
Загроза страйком 3,4% 2,1% 3,8% 4,3%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,7% 1,9% 4,0% 5,1%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 0,0% 1,5% 4,4% 4,5%
Участь у страйках 4,8% 1,2% 3,5% 3,9%
Голодування протесту 0,0% 0,2% 0,9% 1,2%
Пікетування державних установ 2,3% 1,1% 2,3% 3,4%
Захоплення будівель 0,0% 0,0% 0,9% 1,1%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,1% 0,4% 0,7% 1,2%
Інше 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 59,9% 52,5% 48,9% 47,0%
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,2% 5,6% 7,0% 5,1%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,0% 0,8% 0,7% 0,9%

За віком:

2018 18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70+ років
Участь у виборчій кампанії 31,1% 29,2% 35,2% 36,8% 32,7% 26,1%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,6% 12,8% 18,2% 17,4% 16,3% 14,5%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 15,0% 9,4% 10,8% 12,2% 10,2% 7,0%
Загроза страйком 4,1% 3,3% 4,1% 4,5% 2,9% 2,9%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,8% 5,4% 4,5% 2,6% 2,6% 2,9%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,9% 4,2% 2,8% 3,5% 4,5% 2,1%
Участь у страйках 3,3% 4,2% 4,0% 3,9% 1,6% 2,3%
Голодування протесту 0,5% 1,1% 0,8% 1,6% 0,7% 0,4%
Пікетування державних установ 3,1% 2,2% 2,4% 2,7% 2,8% 1,4%
Захоплення будівель 1,4% 0,9% 0,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,6% 0,9% 0,6% 1,4% 0,0% 0,0%
Інше 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 45,3% 53,7% 45,1% 44,2% 51,0% 59,3%
ВАЖКО СКАЗАТИ 7,9% 4,4% 7,0% 5,6% 6,3% 3,7%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,6% 0,5% 0,8% 0,6% 0,3% 0,5%

готовність-українців-до-акцій-протесту

Источник: КМІС

Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные. А также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Подписаться!Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*