КМІС: враження про києво-могилянську академію в Україні

З 11 по 21 вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за власні кошти  провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2041 респондента, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні,в  Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Серед інших було поставлено три запитання щодо враження пересічних громадян України стосовно НаУКМА.

Перше запитання – “Чи чули Ви що-небудь про Національний університет “Києво-Могилянська Академія?” – було поставлено задля з’ясування поширеності в Україні відомості про наш університет.

Результати опитування показали, що більше двох третин дорослого населення України щось чули про НаУКМА (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Поширеність відомостей про НаУКМА серед населення України (розподіл відповідей 2037 респондентів у відсотках)

Варіанти відповідей N=2037(%)
Чули про НаУКМА 68,8
Не чули про НаУКМА 25,6
Не пам’ятають, чи чули про НаУКМА 5,6
УСЬОГО 100.0

 

Друге запитання наші інтерв’юери ставили тим респондентам, хто дав на перше запитання позитивну відповідь. Це запитання було призначено задля з’ясування характеру (“знаку”) того враження, яке справило на респондентів почуте ними про наш університет, і формулювалося воно таким чином:

“Пригадайте, будь ласка, яке враження справило на Вас те, що Ви чули про Національний університет “Києво-Могилянська Академія?”

Розподіл відповідей на це запитання показав, що поширеність позитивних вражень про наш університет серед дорослих в цілому в Україні  майже в п’ять разів переважає поширеність невизначених вражень, і більш ніж в 40 разів переважає поширеність вражень негативних (див. Таблицю 2).

Таблиця 2

Враження про НаУКМА в Україні в цілому

Розподіл (у відсотках) відповідей 1401 респондентів, що щось чули про НаУКМА
Мають позитивні враження 81.6
Мають непевне враження 16.4
Мають негативні враження 2.0
УСЬОГО 100.0
Розподіл (у відсотках) відповідей усіх опитаних респондентів (2037 осіб)
Мають позитивні враження 55.9
Мають непевне враження 11.3
Мають негативні враження 1.3
Не мають ніяких вражень 31.5
УСЬОГО 100.0

 

Аналогічні запитання задавалися у дослідженні КМІСу, що було проведено у 2000 році, з 2 по 16 жовтня.  Дослідження репрезентативне для  дорослого населення України. Інтерв’ю взяті у 1990 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 120 селах, селищах міського типу та містах всіх областей та Криму, а також у Києві. Результати наведені у графіку 1.


Графік 1. Який в
ідсоток населення чув про НаУКМА і скільки з них мають позитивне враження, %

Інформованість щодо НаУКМА зросла на 18%  (з 51% до 69%), а позитивне враження серед тих, хто чув про НаУКМА зросло на 16% (з 66% до 82%)

Крім розподілу вражень про НаУКМА серед дорослого населення в цілому, вибірка, застосована в даному опитуванні, а також наявність даних про певні демографічні характеристики респондентів, дозволяє отримати достатньо надійні розподіли відповідей на поставлені запитання також серед деяких соціально-демографічних груп населення.
Проведений аналіз показав, що немає статистично значущих відмінностей у поширенні відомостей і позитивних чи негативних вражень стосовно НаУКМА серед чоловіків і жінок,  серед мешканців міст і сіл.
Але, як і можна було очікувати, молодші люди і люди з більш високою (ніж в середньому) освітою помітно більшою мірою ніж населення в цілому поінформовані про наш університет і мають стосовно нього позитивні враження.
Зафіксовано також значно більшу поширеність відомостей про НаУКМА та дещо більшу частку позитивних вражень про наш університет у центрально-західній частині України ніж у південно-східній.

В дослідженні також задавалося запитання, що мало на меті виміряти престиж університету «Києво-Могилянська академія» серед інших класичних університетів: «Нижче перелік 10 університетів України в алфавітному порядку.   Які з цих університетів Ви вважаєте найкращими (не більше 3-х відповідей)?». Респондентам показувався список з 10 класичних університетів, які отримали найвищий рейтинг в останньому рейтингу «Компас».  Результати опитування наведені в графіку 2.
З графіку видно, що біля 42% населення України вважають, що «Києво-Могилянська академія» є найкращим вузом, вона поступається тільки університету ім.Шевченко (54%)  і  суттєво випереджає всі інші університети.    Ці дані узгоджуються з результатами рейтингу вузів «Компас», який проводився щорічно з 2008 до 2013 років, він оцінював бажання работодавців брати на роботу фахівців з тих чи інших вузів та задоволеність освітою випускників вузів.  В різні роки «Києво-Могилянська академія» посідала від 3 до 6 місця в рейтингу, але серед класичних університетів завжди 2 місце (після ун-ту ім.Шевченко).

Графік 2. Нижче перелік 10 університетів України в алфавітному порядку.   Які з цих університетів Ви вважаєте найкращими ?

Джерело: КМІС

Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.

Владимир

Постоянный автор рубрик статистика и экономика. Старший аналитик проекта mResearcher.com

Оцените автора
( Пока оценок нет )
mResearcher
Добавить комментарий